KAPAT
close

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. olarak Kalite Politikamız;

 • Kalıcı bir büyümeye odaklanan,
 • Gelişen bilgi ve teknolojiye adapte olan,
 • Tüm paydaşların beklentilerini ön planda tutan ve işbirliğini esas alarak ilişkileri geliştiren,
 • Müşteri şartlarını, ulusal/uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket şartlarını karşılayan,
 • Faaliyetlerini etkin ve verimli gerçekleştiren,
 • Sürekli iyileştirme ve yenilikçiliği esas alarak hem Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini hem de sunduğu ürün ve hizmetleri geliştiren bir firma olmaktır.

Makel olarak, faaliyetlerimizi Kalite Politikamıza dayalı olarak yürütürken, aşağıdaki temel prensipleri takip ederiz;​

 • Müşteri odaklılık: mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, gereksinimlerini karşılama ve beklentilerini aşma gayreti içinde hareket ederiz. Müşterilerimizin güvenliği de vazgeçilmez unsur olarak ele alır, ulusal/uluslar arası standartlara göre tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiriri

 • Liderlik: çalışanlarımızın hedeflerimize ulaşmada tam olarak yer aldığı bir çalışma ortamı yaratmaya ve sürdürmeye çalışırız
 • Personelin Bağlılığı: Önemli bir paydaş olarak gördüğümüz çalışanlarımızın Kalite sistemimize ve ürünlerimize katacağı değerinin farkında olarak, onların güvenliği, gelişimi ve katılımcılığı ön planda tutarız.
 • Proses Yaklaşımı: Tutarlı ve öngörülebilir sonuçlara daha verimli ve etkin bir şekilde ulaşmak için faaliyetlerimizi, birbiri ile etkileşimde olan prosesler olarak görür ve yönetiriz.
 • İyileştirme: Sürekli iyileştirme ve yenilikçiliği esas alarak hareket eder ve teşvik ederiz
 • Kanıt esaslı karar alma: Günlük ve stratejik kararlarımızı, ilgili veri ve bilgileri analiz ederek alırız.
 • İlişki Yönetimi: Karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin değer üretme yeteneğini artırdığını bilir, dış tedarikçilerimiz ve diğer ilgili taraflarla, güven ve süreklilik ilkeleri ile hareket ederiz.

Elektrik ölçme, kontrol ve dağıtım sistem ve ekipmanları ile aydınlatma cihazlarının tasarım, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren bir kuruluş olarak Çevre Politikamız;

 • Ürünlerin yaşam döngüsünü esas alarak, faaliyetlerinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanan,

 • Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uyan,
 • Atıklarını kontrol altına alan ve uygun şekilde bertaraf ederek çevre kirliliğini önleyen,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan,
 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

SEMBOLLER

V : Voltaj
A : Amper
AC : Alternatif Akım
DC : Doğru Akım
~ : Alternatif Akım
IP : Katı nesnelere ve suya karşı korumalı olduğunu belirtir.
IP 40: Ø1 mm`den büyük tel ve benzeri katı parçalara ve sıçrayan suya karşı korumalı olduğunu gösterir.
AX : Florasan lambalar için ilgili deneyden geçtiğini gösterir.

STANDARTLAR

 • TS 4915 EN 60669–1: Anahtarlar - ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için

 • TS IEC 60884–1: Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Fiş ve Prizler

 • TS EN 60670–1: Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için

 • TS 5018–1 EN 60898–1: Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akımkoruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

 • TS EN 61008–1:Artık Akımla Çalışan Devre Kesiciler-Ayrılmaz Bir Bütün Halinde Aşırı Akım Koruması Bulunmayan-Ev ve Benzeri yerde Kullanılan (RCCB)

 • TS EN 60947–2:Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni

LABORATUARIMIZDA YAPILAN DENEYLER

 • İşaretleme Deneyi

 • Boyutların kontrolü deneyi

 • Elektrik çarpmasına karşı koruma

 • Topraklama düzeni

 • Bağlantı uçları

 • Yapılış özellikleri

 • Sabit prizlerin yapılışı

 • Fişler ve seyyar prizlerin yapılışı

 • Mekanizma

 • Yaşlanmaya, suyun hasar verici girişine ve neme dayanıklılık

 • Yalıtım direnci ve elektrik dayanım

 • Sıcaklık Artışı

 • Açma-Kapama kapasitesi

 • Kesme kapasitesi

 • Normal Çalışma

 • 28 Gün Deneyi

 • Mekanik ve elektriksel dayanıklılık deneyi

 • Fişin çekilmesi için gerekli kuvvet

 • Bükülgen kablolar ve bunların bağlantıları

 • Mekanik Dayanım

 • Isıya karşı dayanıklılık

 • Vidalar, akım taşıyan bölümler ve bağlantılar

 • Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları, yalıtma aralıkları ve sızdırmazlık bileşiğinden geçen uzaklıklar.

 • Paslanmaya karşı dayanıklılık

 • Olağan dışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılık

 • Yüzeysel kaçaklara dayanıklılık

 • Azaltılmış kısa devre akımlarında performans

 • 1500A`de Kısa devre performansı

 • İşletme kısa devre kapasitesindeki performans(Ics)

 • Beyan kısa devre kapasitesindeki performans(Icn)

Yukarı ÇıkUp