close

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Sektöründe lider,
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden,
 • Gerekli yatırımlarıyapan,
 • Müşteribeklentilerini ön planda tutan,
 • Tüm çalışanlarınıgeliştirecekeğitimlereönem veren ve
 • bireysel katkılarınıarttıran,
 • Standartlara uygun üretim yapan,
 • Tedarikçileri sürekli olarak gelişen,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak
 • iyileştiren ve belirlediği kalite hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

SEMBOLLER

V : Voltaj
A : Amper
AC : Alternatif Akım
DC : Doğru Akım
~ : Alternatif Akım
IP : Katı nesnelere ve suya karşı korumalı olduğunu belirtir.
IP 40: Ø1 mm`den büyük tel ve benzeri katı parçalara ve sıçrayan suya karşı korumalı olduğunu gösterir.
AX : Florasan lambalar için ilgili deneyden geçtiğini gösterir.

STANDARTLAR

 • TS 4915 EN 60669–1: Anahtarlar - ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için
 • TS IEC 60884–1: Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Fiş ve Prizler
 • TS EN 60670–1: Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için
 • TS 5018–1 EN 60898–1: Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akımkoruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler
 • TS EN 61008–1:Artık Akımla Çalışan Devre Kesiciler-Ayrılmaz Bir Bütün Halinde Aşırı Akım Koruması Bulunmayan-Ev ve Benzeri yerde Kullanılan (RCCB)
 • TS EN 60947–2:Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni

LABORATUARIMIZDA YAPILAN DENEYLER

 • İşaretleme Deneyi
 • Boyutların kontrolü deneyi
 • Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • Topraklama düzeni
 • Bağlantı uçları
 • Yapılış özellikleri
 • Sabit prizlerin yapılışı
 • Fişler ve seyyar prizlerin yapılışı
 • Mekanizma
 • Yaşlanmaya, suyun hasar verici girişine ve neme dayanıklılık
 • Yalıtım direnci ve elektrik dayanım
 • Sıcaklık Artışı
 • Açma-Kapama kapasitesi
 • Kesme kapasitesi
 • Normal Çalışma
 • 28 Gün Deneyi
 • Mekanik ve elektriksel dayanıklılık deneyi
 • Fişin çekilmesi için gerekli kuvvet
 • Bükülgen kablolar ve bunların bağlantıları
 • Mekanik Dayanım
 • Isıya karşı dayanıklılık
 • Vidalar, akım taşıyan bölümler ve bağlantılar
 • Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları, yalıtma aralıkları ve sızdırmazlık bileşiğinden geçen uzaklıklar.
 • Paslanmaya karşı dayanıklılık
 • Olağan dışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılık
 • Yüzeysel kaçaklara dayanıklılık
 • Azaltılmış kısa devre akımlarında performans
 • 1500A`de Kısa devre performansı
 • İşletme kısa devre kapasitesindeki performans(Ics)
 • Beyan kısa devre kapasitesindeki performans(Icn)
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan,
 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmaktır.

Yukarı ÇıkUp