"Dünya için üretiyoruz.."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Arge Zirvesi ve Sergisin’e katılan Makel, standında Makel Ar-Ge merkezi tarafından yapılan çalışmaları sergiledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün’ün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği zirvede ana gündem “İnovasyon Ekosisteminde Ar-Ge Merkezlerinin Rolü” oldu. Ar-Ge merkezleri Belge Töreni’nin yapıldığı açılışta Makel adına belgeyi Makel Ar-Ge Merkezi Müdürü Ünal Küçük aldı.

Ülkemizde, sanayimizin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik temelli ekonomik ve toplumsal dönüşümün sağlanması, daha modern, üretim gücü daha yüksek bir Türkiye ideali ile Cumhuriyetin 100. yılında kendi teknolojisini geliştirenüreten ve 500 Milyar dolar ihracat yapan dünyanın 10 uncu büyük ekonomisi olma hedefli benimsenmiştir.

Makel 2013 Zirvesi, Arge çerçevesindeki en önemli faaliyetlerin yürütüldüğü ve kamu tarafından da önemli desteklerin verildiği bu merkezlerin faaliyetleri ile çıktılarının gözden geçirilmesi, kamuoyu ile paylaşılması, bilgilendirme ve farkındalık yaratılması bakımından önemli bir platforma katılım göstermiştir.

Arge çalışmalarını, 2013 kurulan Makel A.Ş Arge Merkezi altında  birleştirerek faaliyetlerine devam eden Makel, Ar-Ge faaliyetleri ile özellikle katma değeri yüksek, rekabetçi, ülkemizde ve uluslararası pazarlarda firmayı  ve ülkemizi ön sıralara taşıyacak projeler üretmektedir. Akıllı binalardan evlere ve oradan akıllı şebekelere kadar ürün portföyünü geliştiren Makel Ar-ge merkezi 2013 yılından itibaren 5 ayrı lokasyonda  hizmetlerini sürdürmekdir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi bakanlığı tarafından onaylanan Makel 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Arge Merkezi zirvesinde bakan Nihar 

 

Ergün’ün elinden Arge Merkezi Belges’ni teslim aldı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Arge Zirvesi ve Sergisin’e katılan Makel, standında Makel Ar-Ge merkezi tarafından yapılan ürünleri ve projeleri sergiledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün’ün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği zirvede ana gündem “İnovasyon Ekosisteminde Ar-Ge Merkezlerinin Rolü” olarak gerçekleşti

Posted by Atilla Tuesday, December 24, 2013 12:17:00 PM

Haberler

Duyurular

Neler Yeni